CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH

DONG ANH VIGLACERA JOINT - STOCK COMPANY
Địa chỉ : Tổ 35 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội

 Điện thoại : 0438832400 - Fax : 043 8835 465
Email: congtyviglaceradonganh@gmail.com
Search
Links Website
Đăng nhập Đăng nhập
Số người truy cập Số người truy cập
Giới thiệu
Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh là công ty có sản lượng chiếm 10% sản lượng gạch đất nung của toàn Tổng Công ty. Việc chuyển đổi từ Công ty Nhà nước sang Công ty cổ phần là một bước đột phá lớn đối với sự phát triển lâu dài của Công ty, tạo đà cho những bước phát triển mới. Có thể nói lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt khi môi trường kinh tế đang có có những chuyển biến tích cực. Các chính sách vĩ mô đã và đang được điều chỉnh thông thoáng và hợp lý hơn tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh. Nền kinh tế đang trên đà phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP ổn định từ 7 - 8% trong các năm qua là chỉ tiêu đáng tin cậy cho các đối tác nước ngoài đầu tư vào Việt Nam khi cánh cửa WTO đang rộng mở.

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các thế hệ Giám đốc Công ty
Các thế hệ Giám đốc Công ty
Gặp mặt các lãnh đạo nhân dịp 35 năm ngày thành lập Tổng công ty
Gặp mặt các lãnh đạo nhân dịp 35 năm ngày thành ...
Gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Công ty và Tổng công tynhân dịp 35 năm ngày thành lập TCT
Gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Công ty và Tổng công ...
Gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Công ty và Tổng công ty nhân dịp 35 năm ngày thành lập TCT
Gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Công ty và Tổng công ...
Gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Công ty và Tổng công ty nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập TCT
Gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Công ty và Tổng công ...
Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết
Thành phố Nhiệt độ
Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn TW
Quảng cáo Quảng cáo
Copyright © 2009 by CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ÐÔNG ANH
Địa chỉ : Tổ 35 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.883.3584 - Fax: 043.883.3584 - Email: congtyviglaceradonganh@gmail.com