Gạch 2 lỗ


-    Kích thước: 220x105x60mm.TL: 1.5 kg/viên.
                        : 210x100x60mm. TL: 1.3 kg/viên.
                        : 200x95x55mm.TL: 1.2kg/viên.
-    Độ rỗng: > 35 %.
-    Công dụng: Xây tường bao, chịu lực, cách âm, cách nhiệt