Ngói 22 nhúng men


+ Ngói 22 nhúng men
+ Kích thước: 340 x 25
+ Dùng để lợp mái nhà