Ngói 22

- Kích thước 340x205x13mm.
- Trọng lượng: 2.5 kg/viên.
- Công dụng: Lợp mái nhà, mái cổng