Ngói chiếu


- Kích thước: 200*150*12
- Trọng lượng: 0,5kg/1 viên
- Công dụng: Mái nhà, mái chùa, mái đình, mái cổng, đền