Ngói hài cổ

- Kích thước: 220x160x10mm
- Trọng lượng: 0.90 kg/viên.
- Công dụng: Lợp mái nhà, mái cổng, mái đình, mái chùa, đền