Hình ảnh công trình

Công trình khu Resort Alamanda  sử dụng ngói 22 và ngói hài cổ của công ty (Thôn Đồng Nà - Xã Cẩm Hà, TP Hội An - Quảng Nam)
Công trình chùa Tân Thanh - Lạng Sơn sử dụng ngói hài cổ của công ty
Công trình chùa Gia Thượng - Long Biên sử dụng ngói hài cổ
Công trình chùa Liên Ngạc - Đông Ngạc ,Từ Liêm, Hà Nội sử dụng ngói hài cổ